V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2022), 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng            Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 – 8/3/2022) và 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Krông Nô Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2022), 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng Để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/1910 – 8/3/2022) và 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Krông Nô Hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lượt xem:

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐẮK NÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KRÔNG NÔ Krông Nô, ngày 28 tháng 02 năm 2022 Số: 18/HD – LĐLĐ HƯỚNG DẪN V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2022), 1982 năm ngày khởi nghĩa Hai Bà [...]
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội trong học sinh

Lượt xem:

Triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên. Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma [...]